İstifa eden işsizlik parası alabilir mi?
25 Ocak 2013 Cuma, 14:59:41

KENDİ İSTEĞİ İLE İSTİFA EDEN İŞSİZLİK PARASI ALAMAZ

SORU 1:
7 aydır bir firmada çalışmaktayım. İşyerimden memnun değilim, çıkmak istiyorum. Kendi isteğimle işten ayrılsam işsizlik maaşı alabilirmiyim? İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için 600 gün sigorta şartı varmış. Benim 652 günüm var. İşsizlik ödeneği alabilir miyim? İsmi Saklı

CEVAP1:
4447 sayılı İşSizlik Sigortası Kanunu gereğince haklı bir sebep (4857/24 madde de yazan) olmaksızın istifa eden kişiye İŞKUR işsizlik parası ödemez. Ayrıca, işten çıktığı tarihten geriye doğru 3 yıl (1080 gün) içinde 600 gününün olması ve buna ilaveten de son 120 günde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.
Not: Son 3 yıl (1080 gün) içinde 600 günü olana 6 ay, 900 günü olana 8 ay 1080 günü olana 10 ay işsizlik ödeneği ödenir.


ÖZÜRLÜ AYLIĞI İLE YETİM AYLIĞI ARASINDA FARK VARSA SGK ÖDER

SORU2:
1966 doğumluyum, 1993-2000 yılları arasında 8 yıl 15 gün esnaf Bağ-Kur'um var. 2 yıldır çiftçi Bağ-Kur'u ödüyorum. 2002'de ölen eşimden
430 TL dul maaşı (Bağ-kur) alıyorum. 2000 doğumlu yüzde 90 oranında zihinsel bakıma muhtaç engelli oğlum var o da babasından 120 TL yetim aylığı alıyor. Onun aylığını kapatsam bana dören mi? Oğluma 2022 denilen özürlü aylığı bağlatabilir miyim? Ben ne zaman emekli olabilirim? Emekli olursam dul aylığı almaya devam edebilir miyim? Hatice Y.


CEVAP2:
Sayın okurum, eşinizden yüzde 50 siz, yüzde 25 oğlunuz alıyor. Şayet özür oranına göre oğlunuzun özürlü maaşı aldığı yetim aylığından fazla ise başvurursanız SGK aradaki farkı da oğlunuza öder. (ilgili madde aşağıda olup son fıkrasına bakınız) Sizin emekliliğinize gelince, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur toplamında 15 tam yılı tamamlarsanız 56 yaşında, 20 tam yılı tamamlarsanız da 51 yaşında emekli olursunuz. Bundan sonra SSK'ya geçer ve 3,5 yıl SSK primi öderseniz de SSK'dan 49 yaşından sonra SSK'dan emekli olursunuz.
2022/Ek Madde 1 - (Ek madde: 01/07/2005 - 5378 S.K./25. md.)

65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;

a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 300'ü tutarında,

b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,

c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,

Aylık bağlanır.(**)

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir.

Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Ancak, bu madde hükümlerine göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardımı kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz.

Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci fıkra hükümlerine göre aylık ödenecekler hakkında da uygulanır.

(Değişik fıkra: 17/04/2008 - 5754 S.K./92. md.)(*) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre aylık almaya hak kazanacak şekilde özürlü olduğunu belgeleyen ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

EMEKLİ SANDIĞINA DEĞİL SSK'YA BORÇLANIN DAHA ERKEN EMEKLİ OLURSUNUZ

SORU 3:
48 yaşındayım. Türkiye'de Emekli Sandığı'na bağlı olarak yaklaşık 5 yıl çalıştım. Sigorta başlangıç tarihim Şubat 1987. 6 yıl yurtdışında burslu doktora öğrencisi olarak bulundum. Doktora eğitiminin ardından yurtdışında 6-7 yıl sigortalı olarak çalıştım, halen yurtdışında ikamet etmekteyim. Hangi kurumdan, nasıl emekli olabilirim? Levent KURT

CEVAP3:
Türkiye'de en son Emekli Sandığına bağlı olduğunuzdan şimdi yurtdışı borçlanması yaparsanız bu Emekli Sandığına sayılır ve ödeme rakamı seçme şansınız olmaz ödeme rakamı fikstir. Ancak, Türkiyeye gelip 1-2 gün SSK'lı olup sonra yurtdışı borçlanamsı yaparsanız SSK'Ya sayılır. Daha az para verip, daha az süre satın alıp SSK'dan yurtdışı borçlanması ile emekli olmanızı tavsiye ederim. Bu arada kadın veya erkek durumunuzu bilemedğimden emeklilik zamanı ve borçlanma günü ve rakamını hesaplayamadım. Şayet, erkek iseniz Şubat 1987 emekli sandığı başlangıcı ile 50 yaşında SSK'dan emekli olursunuz. Emekli Sandığındaki 5 yılın üstüne SSK'ya 3600 gün borçlanın, tarih seçin ki az ödeyip, çok emekli aylığı alın...


Diğer Yazıları


SORU 1SGK emekli maaşımdan "yersiz ödeme" gerekçesiyle 6 ay süreyle 300'er TL kesmeye başladı. Mektupla sebebinisordum. Cevaben %65.8 oranında bağlanması gereken emekli maaşımın sehven %60.8 oranında bağlandığını, doğan yersiz ödemenin kesildiği...
İş-Yaşam 04/07/13 15:24 Makale

SORU 117.02.1967 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.10.1986. 1487 gün SSK primim var. 22.07.1992 Bağ-Kurbaşlangıç, 06.02.1998 ise Bağ-Kur çıkış tarihim. Toplam 5 yıl 6 ay 14 gün. Daha sonra tekrar Bağ-Kur'a girişim 03.01.2004 ve süre 9yıl 1ay 5...
İş-Yaşam 31/05/13 11:53 Makale

SORU 14 aydır bir iş yerinde çalışmaktayım. Çalıştığım şirket isim değişikliğine gidiyor. Bu kadar zaman çalışmamızın karşılığında tazminat hakkımız var mıdır? Veya yeni şirkette de 4 ay çalışmış görünebilirmiyiz? Şimdiden teşekkür ederim iyi...
İş-Yaşam 09/05/13 16:37 Makale

SORU 1Özel güvenlik görevlisi olarak belediye'de taşeron şirkette çalışıyorum Belediyenin belirlediği asgari ücret ve yüzde 30 yemek, yol ve agi olarak 1.304 lira maaş alıyorum. 2 yıldan beri 12 saat çalışıp 24 saat nöbet istirahatimiz var, hafta...
İş-Yaşam 30/04/13 13:03 Makale

SORU 1Ali Bey, öğretmen olan kızım 2006 yılında trafik kazası nedeniyle vefat etti. Aynı kazada eşi de vefat etmiş olup çocuğu bulunmamaktadır. Vefat ettiğinde hizmet süresi 6 yıldı. Vefat eden kızımın maaşından yararlanıp yararlanamayacağım...
İş-Yaşam 22/04/13 15:29 Makale
Hisse Senetleri
Bireysel Emeklilik Fonları
Net Yazar
0
Bugün 1000 TL Ne Oldu
1000 TL
1019 TL
BORSA
1000 TL
DOLAR
1002 TL
EURO
1001 TL
ALTIN
Net Yazar
Kredi Tutarı
Kredi Vadesi
Aylık Faiz Oranı
Aylık Tutar
4,600.66
Toplam Tutar
1,000,600.66

Hizmetler ve İletişim : TV | Blog | Video | Üyelik | Bize ulaşın | İzleyici temsilcisi | Künye | Reklam
Kategoriler : Gündem | Ekonomi | Spor | Dünya | Medya | Polemik | Magazin | Kültür-Sanat | Yaşam | Sağlık | Teknoloji
Diğer Linkler : Hava Durumu | Haberler 
İzleyici Hattı : (0212) 313 60 00 pbx
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yaplan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı HABERTURK.COM sorumlu tutulamaz.